چگونگی تولید مثل و زایمان عقرب ها (+تصاویر)

با مجله اینترنتی گلثمین در یک مطلب تازه از دانستنیهای گیاهان و حیوانات همراه باشید :

 

زایمان عقرب, چگونگی تولید مثل و زایمان عقرب ها (+تصاویر)

مدت باروري بسته به نوع عقرب متفاوت و معمولاً بين 2 تا 4 ماه است

چگونگی تولید مثل و زایمان عقرب ها
عقرب ها زنده زا هستند. با وجود اين، برخي محققان عقرب هايي که نوزاد آنها پوشش جنيني ندارند، زنده زا و آنهايي را که پوشش جنيني دارند، تخم زنده زا دانسته اند.

عقرب باردار شکمي متورم دارد و در حالت پيشرفته تر بارداري، مي توان جنين ها را در ديواره ي جانب شکم، به ويژه در نيمه ي خلفي مزوزوما مشاهده کرد. مدت باروري بسته به نوع عقرب متفاوت و معمولاً بين 2 تا 4 ماه است. زمان خروج نوزادها نيز بر اساس نوع رشد جنين از يک ساعت تا ده روز گزارش شده است. عقرب ها معمولاً در فاصله ي نيمه ي تابستان تا نيمه ي پاييز زاد و ولد مي کنند.

زایمان عقرب, چگونگی تولید مثل و زایمان عقرب ها (+تصاویر)

عقرب باردار شکمي متورم دارد

ابتدا، عقرب باردار روي نيمه ي خلفي بدن و پاي جلو تکيه مي کند و دم خود را به طور مايل درسمت راست بدن قرار مي دهد. نيمه ي جلوي بدن حدود يک سانتي متر با يک زاويه ي حاده از روي زمين بلند است. انبرک ها با زمين تماس ندارند و انگشتان دست نيمه باز هستند. و پاي جلو از ناحيه ي تي بيا خم شده اند. دراين حالت، دو سرپوش تناسلي باز مي شوند و به طور عمود قرار مي گيرند. نوزاد بدون هيچ انقباض عضلاني قابل مشاهده اي خارج مي شود. دو پاي جلو که از تي بيا خم شده اند، مانند يک حايل نوزاد را در آغوش مي گيرند.

زایمان عقرب, چگونگی تولید مثل و زایمان عقرب ها (+تصاویر)

پشت عقرب شکافته می‌شود تا بچه‌ها از آن خارج شوند

نوزاد اسکرپيو از دم و ادنتوبوتوس از سرخارج مي شود. اين قاعده عموميت دارد يعني، نوزاد عقرب هاي تيره ي اسکرپيونيده از دم و نوزاد عقرب هاي تيره ي بوتيده از سر خارج مي شوند. اين تفاوت خروج به علت اختلاف در شکل رشد جنيني دو عقرب است. زمان خروج نوزاد متفاوت است و از چند دقيقه تا چند ساعت طول مي کشد. عقرب ها پس از زايمان در صورت دردسترس نبودن طعمه، اغلب از نوزاد خود تغذيه مي کنند.

زایمان عقرب, چگونگی تولید مثل و زایمان عقرب ها (+تصاویر)

نوزادهای عقرب در حال خارج شدن هستند

چگونگي قرارگيري نوازد در بغل مادر به شکلي است که سطح پشتي به طرف زمين و پاها و دست ها به مادر تکيه دارد و دم نوزاد به سمت دم مادر است. عکس اين حالت نيزديده شده است. نوزادها به تدريج خود را از سطح شکمي مادر به سطح پشتي او مي کشانند. گاهي نوزادها ابتدا روي زمين قرار مي گرفتند و سپس خود را به پشت مادر مي رساندند. اين عمل به کندي صورت مي گرفت و گاهي حدود يک ساعت طول مي کشيد. دراين فاصله نوزادها روي دست و پاي مادر بين 5 تا 15 دقيقه استراحت مي کردند. وضعيت قرارگيري نوزادها در سطح پشتي مادر ثابت نبود و با حرکت تغيير جهت مي دادند.

زایمان عقرب, چگونگی تولید مثل و زایمان عقرب ها (+تصاویر)

خروج نوزادهای عقرب از بدن مادر ادامه می یابد

زایمان عقرب, چگونگی تولید مثل و زایمان عقرب ها (+تصاویر)

تعداد نوزادها برحسب نوع عقرب متفاوت و از 6 تا 90 عدد گزارش شده است

 نوزادهاي اسکرپيو 6 تا 10 عدد و بدون پوشش جنيني بودند. در حالي که نوزادهاي ادنتوبوتوس حداکثر 26 عدد بودند و همگي پوشش جنيني داشتند. هر نوزاد پس از پاره کردن پوشش جنيني خود را به سطح پشتي مادر مي کشاند. همان طور که اشاره شد،خروج نوزادها تک تک و برحسب تيره از جهت سر يا دم است. خروج دوتايي نيز ديده شده است که يک نوزاد از دم و همزمان نوازد ديگر از سرخارج شده است. تعداد نوزادها برحسب نوع عقرب متفاوت و از 6 تا 90 عدد گزارش شده است.

زایمان عقرب, چگونگی تولید مثل و زایمان عقرب ها (+تصاویر)

هر نوزاد پس از پاره کردن پوشش جنيني خود را به سطح پشتي مادر مي کشاند

زایمان عقرب, چگونگی تولید مثل و زایمان عقرب ها (+تصاویر)

پس از پایان یافتن وضع حمل، پشت عقرب همانند روز  اول بر می‌گردد

پوست اندازي و مراحل مختلف رشد نوزاد
نوزاد عقرب را لارو مي نامند. در مرحله ي اول رشد (لارو) جانور بدون دهان و مخرج باز است و از ذخيره ي زرده ي موجود در بدن تغذيه مي کند. پاها به جاي پنجه، بادکشي دارد که به وسيله ي آن نوزاد در پشت مادر قرار مي گيرد. مجراي سمي نيز روزنه ي خروج ندارد. کارن ها وخارک ها کاملاً شکل نگرفته و پوشش رنگ اصلي را به خود نگرفته است. مرحله ي دوم رشد (پرونمف)،معمولاً پس از يک هفته و با اولين پوست اندازي نوزاد در پشت مادر شروع مي شود. عقرب ها اگرچه مانند حشرات دگرديسي ندارند، اما برخي اصطلاحات مربوط به مراحل رشد حشرات درباره ي اين جانوران هم به کار مي برند.

در اين مرحله از رشد، نوزاد شکل کامل تري به خود مي گيرد، اما هنوز نسبت به عقرب بالغ اختلاف هايي دارد. اين اختلاف ها در تمام پوست اندازي کم و بيش ديده مي شود و نسبت به نوع عقرب متفاوت است. مثلاً درآندرکتونوس ـ کراسيکودا با بالا رفتن سن نوزاد، به تعداد خارک هاي سيخک بازي تارس پاها اضافه مي شود. حفره هاي تريکوبرتي نيز در مراحل اوليه ي رشد در تمام عقرب ها بزرگ و به سهولت قابل رؤيت است.

در مرحله ي پرونمف انواع عقرب هاي تيره ي بوتيده، به جاي چهارتريکوبتري در سطح داخلي فمور، سه تريکوبتري ديده مي شود که تعداد آن در پوست اندازي بعد کامل مي شود. در مرحله ي سوم رشد (نمف)(27)که پس از دومين پوست اندازي است، عقرب شکل کامل تري به خود مي گيرد. درمرحله ي نمف، جانور در سال اول 4 تا 5 بار و در سال دوم 2 بار ديگر براي ادامه ي رشد پوست اندازي مي کند. احتمالاً تعويض پوست تحت تأثير نوعي هورمون داخلي است.

عقرب ها به طور کل،از دوران نوزادي تا رسيدن به سن بلوغ که حدود 3 سال طول مي کشد، 8 تا 10 بار پوست اندازي مي کنند. در مرحله ي بلوغ، عمل اين هورمون تحت تأثير هورمون مخالف متوقف مي شود .مرحله ي بلوغ درماده با رشد کامل و آمادگي جانور براي جفت گيري و در نربا پيدايش اندام پاراکسيال آغاز مي شود. ظهور و ويژگي هاي بلوغ درمرحله ي لاروي (نئوتني)درعقرب ها نادر است.

شرايط زيستي و عوامل بيماري زا
نوزادها پس از تولد و گذراندن مراحل ابتدايي رشد خود در پشت مادر، با فاصله ي کمي از يکديگر، به زندگي ادامه مي دهند. اين امر نشانه ي کم تحرکي آنهاست، نه به علت وجود غريزه ي اجتماعي. در دوران بلوغ نيز در نزديکي محل زندگي خود به شکار مي روند. عقرب ها شب زي هستند. روزها را در مکان هاي امن، از قبيل شکاف ديوارها، زير سنگ ها، لاي خاشاک و پوست درختان و برگ ها، زير حصير و خرده چوب ها (نوع حفار در حفره) به سر مي برند و با تاريک شده هوا، از مکان امن خود براي شکارخارج مي شوند.

در طبيعت، اکثراً به تنهايي زندگي مي کنند، با وجود اين، گاهي چند عقرب از يک نوع يا انواع مختلف در زير يک سنگ ديده شده است. عقرب ها علاوه بر دشت در مناطق کوهستاني هم ديده مي شوند. وجود آنها را تا ارتفاع 3000 متري از سطح دريا گزارش کرده اند.

منبع : gnc92.ir

لینک منبع

امتیاز شما به این مطلب
keyboard_arrow_up