ویزای کار استرالیا

ویزای کار استرالیا

ویزای کار استرالیا به افرادی که قصد کار در استرالیا را دارند، صادر می‌شود. این ویزا به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:

 ویزای کار موقت
 ویزای کار دائم

ویزای کار موقت استرالیا

ویزای کار موقت استرالیا به افرادی که قصد کار در استرالیا را برای مدت زمان محدودی دارند، صادر می‌شود. این ویزا به چند دسته تقسیم می‌شود:

 ویزای کار کوتاه مدت (subclass 400): این ویزا برای افرادی صادر می‌شود که قصد کار در استرالیا برای مدت زمان کوتاهی، مانند تعطیلات، دارند.
 ویزای کار مهارت‌های مورد نیاز (subclass 457): این ویزا برای افرادی صادر می‌شود که دارای مهارت و تخصص مورد نیاز استرالیا هستند.
 ویزای کار مهارت‌های خاص (subclass 189): این ویزا برای افرادی صادر می‌شود که دارای مهارت و تخصص مورد نیاز استرالیا هستند و امتیاز کافی را در سیستم امتیازبندی استرالیا کسب کرده‌اند.
 ویزای کار مهارت‌های مورد نیاز (subclass 190): این ویزا برای افرادی صادر می‌شود که دارای مهارت و تخصص مورد نیاز استرالیا هستند و توسط یک کارفرمای استرالیایی دعوت شده‌اند.

ویزای کار دائم استرالیا

ویزای کار دائم استرالیا به افرادی که قصد کار در استرالیا به طور دائم را دارند، صادر می‌شود. این ویزا به چند دسته تقسیم می‌شود:

 ویزای کار دائم مهارت‌های مورد نیاز (subclass 888): این ویزا برای افرادی صادر می‌شود که دارای مهارت و تخصص مورد نیاز استرالیا هستند و حداقل ۲ سال سابقه کار در استرالیا دارند.
 ویزای کار دائم مهارت‌های خاص (subclass 186): این ویزا برای افرادی صادر می‌شود که دارای مهارت و تخصص مورد نیاز استرالیا هستند و امتیاز کافی را در سیستم امتیازبندی استرالیا کسب کرده‌اند و توسط یک کارفرمای استرالیایی دعوت شده‌اند.

شرایط اخذ ویزای کار استرالیا

شرایط اخذ ویزای کار استرالیا بسته به نوع ویزا متفاوت است. به طور کلی، برای اخذ ویزای کار استرالیا، باید شرایط زیر را داشته باشید:

 مدرک تحصیلی معتبر
 مدرک زبان انگلیسی با نمره حداقل IELTS 6
 سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی
 پیشنهاد شغلی از یک کارفرمای استرالیایی
 امتیاز کافی در سیستم امتیازبندی استرالیا

مراحل اخذ ویزای کار استرالیا

مراحل اخذ ویزای کار استرالیا به شرح زیر است:

1.اخذ ارزیابی مهارت‌ها (Skill Assessment): اولین قدم برای اخذ ویزای کار استرالیا، اخذ ارزیابی مهارت‌ها از اداره مهاجرت استرالیا (Department of Home Affairs) است. برای این کار، باید مدارک تحصیلی و کاری خود را به اداره مهاجرت ارسال کنید.
2.اخذ دعوتنامه (Invitation): در صورتی که ارزیابی مهارت‌های شما توسط اداره مهاجرت استرالیا تأیید شود، برای یکی از ویزاهای کار استرالیا دعوتنامه دریافت خواهید کرد.
3.اخذ ویزا (Visa): پس از دریافت دعوتنامه، باید برای اخذ ویزای مورد نظر خود اقدام کنید. برای این کار، باید مدارک لازم را به سفارت یا کنسولگری استرالیا در کشور خود ارسال کنید.

هزینه اخذ ویزای کار استرالیا

هزینه اخذ ویزای کار استرالیا بسته به نوع ویزا متفاوت است. به طور کلی، هزینه‌های زیر را باید در نظر بگیرید:

 هزینه ارزیابی مهارت‌ها: حدود ۲,۰۰۰ تا ۳,۰۰۰ دلار استرالیا
 هزینه ویزا: حدود ۱,۲۰۰ تا ۱,۵۰۰ دلار استرالیا

مزایا ویزای کار استرالیا

با اخذ ویزای کار استرالیا، از مزایای زیر برخوردار خواهید شد:

 امکان کار در استرالیا
 امکان زندگی در استرالیا
 امکان تحصیل در استرالیا
 امکان دریافت حقوق و مزایای شغلی
 امکان سفر به سایر کشورهای عضو اتحادیه کشورهای همسود

ویزای کار استرالیا

انواع ویزای کار استرالیا

ویزای کار استرالیا به افرادی که قصد کار در استرالیا را دارند، صادر می‌شود. این ویزا به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:

 ویزای کار موقت
 ویزای کار دائم

ویزای کار موقت استرالیا

ویزای کار موقت استرالیا به افرادی که قصد کار در استرالیا را برای مدت زمان محدودی دارند، صادر می‌شود. این ویزا به چند دسته تقسیم می‌شود:

 ویزای کار کوتاه مدت (subclass 400): این ویزا برای افرادی صادر می‌شود که قصد کار در استرالیا برای مدت زمان کوتاهی، مانند تعطیلات، دارند.
 ویزای کار مهارت‌های مورد نیاز (subclass 457): این ویزا برای افرادی صادر می‌شود که دارای مهارت و تخصص مورد نیاز استرالیا هستند.
 ویزای کار مهارت‌های خاص (subclass 189): این ویزا برای افرادی صادر می‌شود که دارای مهارت و تخصص مورد نیاز استرالیا هستند و امتیاز کافی را در سیستم امتیازبندی استرالیا کسب کرده‌اند.
 ویزای کار مهارت‌های مورد نیاز (subclass 190): این ویزا برای افرادی صادر می‌شود که دارای مهارت و تخصص مورد نیاز استرالیا هستند و توسط یک کارفرمای استرالیایی دعوت شده‌اند.

ویزای کار دائم استرالیا

ویزای کار دائم استرالیا به افرادی که قصد کار در استرالیا به طور دائم را دارند، صادر می‌شود. این ویزا به چند دسته تقسیم می‌شود:

 ویزای کار دائم مهارت‌های مورد نیاز (subclass 888): این ویزا برای افرادی صادر می‌شود که دارای مهارت و تخصص مورد نیاز استرالیا هستند و حداقل ۲ سال سابقه کار در استرالیا دارند.
 ویزای کار دائم مهارت‌های خاص (subclass 186): این ویزا برای افرادی صادر می‌شود که دارای مهارت و تخصص مورد نیاز استرالیا هستند و امتیاز کافی را در سیستم امتیازبندی استرالیا کسب کرده‌اند و توسط یک کارفرمای استرالیایی دعوت شده‌اند.

شرایط اخذ ویزای کار استرالیا

شرایط اخذ ویزای کار استرالیا بسته به نوع ویزا متفاوت است. به طور کلی، برای اخذ ویزای کار استرالیا، باید شرایط زیر را داشته باشید:

 مدرک تحصیلی معتبر
 مدرک زبان انگلیسی با نمره حداقل IELTS 6
 سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی
 پیشنهاد شغلی از یک کارفرمای استرالیایی
 امتیاز کافی در سیستم امتیازبندی استرالیا

مراحل اخذ ویزای کار استرالیا

مراحل اخذ ویزای کار استرالیا به شرح زیر است:

1.اخذ ارزیابی مهارت‌ها (Skill Assessment): اولین قدم برای اخذ ویزای کار استرالیا، اخذ ارزیابی مهارت‌ها از اداره مهاجرت استرالیا (Department of Home Affairs) است. برای این کار، باید مدارک تحصیلی و کاری خود را به اداره مهاجرت ارسال کنید.
2.اخذ دعوتنامه (Invitation): در صورتی که ارزیابی مهارت‌های شما توسط اداره مهاجرت استرالیا تأیید شود، برای یکی از ویزاهای کار استرالیا دعوتنامه دریافت خواهید کرد.
3.اخذ ویزا (Visa): پس از دریافت دعوتنامه، باید برای اخذ ویزای مورد نظر خود اقدام کنید. برای این کار، باید مدارک لازم را به سفارت یا کنسولگری استرالیا در کشور خود ارسال کنید.

هزینه اخذ ویزای کار استرالیا

هزینه اخذ ویزای کار استرالیا بسته به نوع ویزا متفاوت است. به طور کلی، هزینه‌های زیر را باید در نظر بگیرید:

 هزینه ارزیابی مهارت‌ها: حدود ۲,۰۰۰ تا ۳,۰۰۰ دلار استرالیا
 هزینه ویزا: حدود ۱,۲۰۰ تا ۱,۵۰۰ دلار استرالیا

مزایا ویزای کار استرالیا

با اخذ ویزای کار استرالیا، از مزایای زیر برخوردار خواهید شد:

 امکان کار در استرالیا
 امکان زندگی در استرالیا
 امکان تحصیل در استرالیا
 امکان دریافت حقوق و مزایای شغلی
 امکان سفر به سایر کشورهای عضو اتحادیه کشورهای همسود

ویزای کار استرالیا

شرایط دریافت ویزای کار استرالیا

شرایط دریافت ویزای کار استرالیا بسته به نوع ویزا متفاوت است. به طور کلی، برای اخذ ویزای کار استرالیا، باید شرایط زیر را داشته باشید:

 مدرک تحصیلی معتبر

مدرک تحصیلی شما باید از یک دانشگاه یا موسسه آموزشی معتبر باشد. نوع مدرک تحصیلی شما باید با شغل مورد نظر شما در استرالیا مرتبط باشد.

 مدرک زبان انگلیسی با نمره حداقل IELTS 6

برای اخذ ویزای کار استرالیا، باید مدرک زبان انگلیسی با نمره حداقل IELTS 6 داشته باشید. این نمره برای مهارت‌های خواندن، نوشتن، صحبت کردن، و شنیدن مورد نیاز است.

 سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی

سابقه کار شما باید مرتبط با شغل مورد نظر شما در استرالیا باشد. حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی برای اخذ ویزای کار استرالیا مورد نیاز است.

 پیشنهاد شغلی از یک کارفرمای استرالیایی

برای اخذ برخی از انواع ویزای کار استرالیا، باید پیشنهاد شغلی از یک کارفرمای استرالیایی داشته باشید. کارفرمای استرالیایی باید مجوز استخدام نیروی کار خارجی را داشته باشد.

 امتیاز کافی در سیستم امتیازبندی استرالیا

برای اخذ برخی از انواع ویزای کار استرالیا، باید امتیاز کافی را در سیستم امتیازبندی استرالیا کسب کنید. این سیستم امتیازبندی بر اساس عوامل مختلفی مانند سن، تحصیلات، مهارت‌ها، و سابقه کار شما امتیاز می‌دهد.

شرایط خاص برخی از انواع ویزای کار استرالیا

علاوه بر شرایط عمومی ذکر شده در بالا، برخی از انواع ویزای کار استرالیا شرایط خاص دیگری نیز دارند. به عنوان مثال، برای اخذ ویزای کار مهارت‌های خاص (subclass 189)، باید حداقل 2 سال سابقه کار در 5 سال گذشته داشته باشید و سن شما زیر 45 سال باشد. برای اخذ ویزای کار مهارت‌های مورد نیاز (subclass 190)، باید توسط یک کارفرمای استرالیایی در یک شغل مورد نیاز استرالیا دعوت شده باشید.

کلام پایانی:

برای برقراری ارتباط می‌توانید عضو کانال تلگرامی ویزاپیک شوید یا فرم ارزیابی رایگان ویزاپیک را تکمیل کنید. کارشناسان ما بعد از بررسی اطلاعات مندرج در فرم در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

4/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت را پر کنید
این قسمت را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up